Werkwijze2021-03-10T17:14:44+01:00

Werkwijze

Als je je aanmeldt plannen we samen in overleg een afspraak waarop jij of jullie zouden kunnen. Of de behandeling individueel of samen met je partner zal plaats vinden onderzoeken we in het eerste kennismakingsgesprek. Soms willen wij graag kennis maken met jullie samen, omdat wij van mening zijn dat er altijd samenhang is in klachten en problemen. We zijn dan benieuwd naar beider visie op de problemen en klachten. Na deze kennismaking kijken wij samen of een behandeling bij ons plaats kan vinden. Het kan voor komen dat we adviseren naar een POP poli van het ziekenhuis (of anderszins) te gaan omdat de problemen waar jullie mee te maken hebben te complex en crisis gevoelig zijn om in onze praktijk te behandelen. We helpen jullie dan met de doorverwijzing.

Het eerste gesprek zal dan ook in het teken staan van kennismaking en het in kaart brengen van uw klachten en doelen.  Omdat iedere persoon uniek is, zal er ook een uniek behandelplan worden opgesteld waarbij jouw wensen en doelen altijd het uitgangspunt zullen zijn. Samen met u wordt besloten welke aanpak binnen Praktijk WIJ het best passend is en met welke methode er gewerkt zal worden. Het kan voorkomen dat er een andere benadering nodig is. In dat geval zal er samen met u worden gezocht naar een geschikte therapie(-vorm) elders.

Wanneer uw traject start zal de frequentie van sessies met u samen bepaald worden. Hierbij wordt altijd uitgegaan van uw eigen behoefte. Tijdens sessies zal er gewerkt worden met technieken uit o.a. Oplossingsgerichte en Krachtgerichte therapie, Cognitieve Gedragstherapie, Narratieve Therapie, Systeemtherapie, ACT- therapie, EFT- therapie en Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).

Wanneer het behandelplan gericht wordt op jullie beiden, zullen er afspraken gemaakt worden over het delen van informatie met één van jullie.

Wat doen wij niet
Als je in het verleden bekend bent geweest met ernstige psychotische klachten (verwardheid) en daar nu ook last van hebt of als er sprake is van een ernstige depressie of andere psychiatrische aandoeningen dan adviseren we je om contact op te nemen met de huisarts en een verwijzing naar de specialistische GGz te vragen bij jou in de regio.  Heb je last van suicidaliteit of is er sprake van zelfbeschadiging verwijzen we je ook terug naar de huisarts of de verloskundige.

Mocht er sprake zijn van ernstig huiselijk of familiair geweld dan adviseren wij je ook contact op te nemen met je huisarts, zodat we met meerder hulpverleners een passend aanbod kunnen creeëren.