EMDR trauma behandeling2018-03-03T15:21:45+01:00

EMDR de traumabehandeling

Carola Brekelmans

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is wetenschappelijk de meest aangewezen methode om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Door EMDR blijft wel jou herinnering aan de betreffende gebeurtenis, bijvoorbeeld je bevalling, bestaan. Maar verdwijnen de daaraan gekoppelde negatieve emoties, gedachten, angst en spanningen.

De therapeut zal samen met jou op zoek gaan naar het naarste herinneringsbeeld. Dit beeld zal samen met jou scherp gesteld worden. Hier hoef je zelf niets voor te doen, de therapeut doet dit in gesprek met jou. Hierna zal de therapeut vragen een vinger te volgen die van links naar rechts beweegt, dit kan ook een lampje zijn. Of middels een koptelefoon piepjes te beluisteren. Hiermee word je werkgeheugen geactiveerd. Je blijft door dit te volgen (aanvankelijk bewust en later onbewust) in het ‘hier en nu’. En aangezien je hersenen niet teveel tegelijk kunnen doen, krijgt het volgen voorrang boven de al bestaande nare herinnering. Die herinnering vervaagt daardoor en emoties en gedachten verdwijnen naar de achtergrond.

EMDR is geen hypnose, maar een focus
Je bent volledig bij, je weet wat je gedachten zijn en je staat ervoor open. Hierdoor komen er vaak ook helpende associaties naar de voorgrond, doordat je bent afgeleid in het volgen van ‘de opdracht’.

EMDR is mogelijk tijdens de zwangerschap
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar EMDR tijdens de zwangerschap. Voorheen werd er gedacht dat je door het inzetten van EMDR tijdens de zwangerschap een bevalling zou opwekken.

Dit is niet mogelijk. Het niet behandelen van spanningen tgv een traumatische ervaring, geeft over een langere termijn diverse ‘piek’ spanningen en emoties. EMDR geeft eenmalig deze ‘piek’ belasting waarna de spanningen en emoties daarna niet meer dat hoogtepunt zullen bereiken. Inmiddels heb ik op een gespecialiseerde poli reeds 5 jaar ervaring in EMDR therapie tijdens de zwangerschap en ben erg enthousiast over de bereikte resultaten.