Psychische klachten2018-01-26T14:48:39+01:00

Psychische klachten

Psychische klachten tijdens de zwangerschap

Het is een vrij onbekend en onbelicht thema. Psychische klachten tijdens de zwangerschap en kraamperiode. Ook iets wat je niet graag wil en waar je omgeving vaak niet goed mee weet om te gaan. Wat dat is toch iets waarvan we niet willen dat het samen gaat.

Maar helaas kampen 10-15% van de zwangere en kraamvrouwen met psychische klachten. Je bent dus niet de enige. (H)erkenning, ondersteuning,  behandeling en coaching gericht op deze klachten heeft niet alleen positieve effecten op jezelf, maar ook op je (as) baby en je partner/ gezin.

Angst en paniek tijdens en na de zwangerschap

Het is heel normaal wanneer je zwanger bent of net moeder bent geworden dat je je zorgen maakt, er gebeurt zoveel in en rondom je lichaam dat misschien nieuw voor je is.

Als er iets onvoorspelbaars is, is het je zwangerschap, bevalling en moederschap. Je kan je veel voorbereiden, maar voor velen is het ook spannend wat er komen gaat.

Gezonde spanning, hoort erbij. Maar het word anders als het je niet loslaat. Als je voortdurend zorgen blijft houden, het gevoel blijft houden dat er iets ergs gaat gebeuren of gedachten die niet stopgezet kunnen worden.

Blijf er dan niet alleen mee lopen. Neem je dierbaren in vertrouwen en deel wat je bezighoudt. Mogelijk zijn zij in staat om je gerust te stellen. Mocht dat onvoldoende resultaat geven, schroom dan niet om professionele hulp in te schakelen.

Mocht dat onvoldoende resultaat geven, schroom dan niet om professionele hulp in te schakelen.

Somberheidsklachten

Op zwanger én somber zijn, rust helaas nog steeds een taboe. Aanstaande moeders zoeken zelden hulp. En dat terwijl psychische klachten behoorlijk vaak voorkomen tijdens de zwangerschap. 

Maar liefst 17 procent van de zwangere vrouwen voelt zich regelmatig somber en 12 procent heeft werkelijk een depressie. Waarom aan psychische klachten tijdens de zwangerschap tot nu toe niet veel gedaan werd, heeft te maken met twee belangrijke redenen. Veel zwangere vrouwen denken dat deze klachten als somberheid en niet kunnen genieten van de zwangerschap erbij horen. En daarnaast heeft de buitenwereld heeft weinig begrip voor zwangeren met sombere en angstige gevoelens. Als je zwanger bent, moet je gewoonweg blij en dankbaar zijn, lijkt de gedachte. Niet gek dus dat dat het dan extra moeilijk is om hulp te gaan zoeken.

Oorzaak
Bij het ontstaan van depressieve klachten tijdens en na de zwangerschap is er meestal sprake van een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale factoren. Daarom is het bij depressieve klachten belangrijk om de mogelijke oorzaken goed in kaart te brengen.

Wat kunnen symptomen zijn van depressieve klachten:
– Woede en extreme prikkelbaarheid
– Misselijkheid en braken
– Somberheid
– Lusteloosheid
– Zinloosheid
– Zwaarmoedigheid
– Ontbreken van gevoelens naar het ongeboren kind
– Spijt van de zwangerschap hebben, de baby niet meer willen
– Van het eigen lichaam vervreemd raken
– Angst om gekke dingen te doen
– Gevoelens van verdriet
– Twijfel over de relatie
– Eenzaamheid
– Gering gevoel van eigenwaarde
– Zelfverwijt
– Slaapstoornissen (extreme slaapbehoefte of niet kunnen slapen)
– Angst (hyperventileren, paniek, fobieën en/of dwanghandelingen)
– Emotionele labiliteit
– Vermoeidheid
– Verstoord eetpatroon (verlies van eetlust)
– Wanhoop
– Vermijden van sociale contacten
– Suïcidale gedachten
– Aversie voelen naar personen uit de directe omgeving
– Andere persoonlijkheid

Als er iets onvoorspelbaars is, is het je zwangerschap, bevalling en moederschap. Je kan je veel voorbereiden, maar voor velen is het ook spannend wat er komen gaat.