Relatietherapie2023-02-08T12:07:39+01:00

Relatietherapie

Vanaf september vragen wij je direct na de sessie contant of per pin af te rekenen. Wij zijn genoodzaakt deze keus te maken als gevolg van het vele werk dat in de betalingsherinneringen gaat zitten. We hopen op je begrip. Je krijgt dan direct de factuur mee. Mocht je het prettig vinden dan kan je de factuur ook per mail ontvangen.

Relatietherapie

60-75 minuten  € 129,=

Erkend Relatie- en gezinstherapeut, aangesloten bij de NederlandseVereniging voor Relatie en gezinstherapie

In de relatietherapie richten we ons op:

  • emoties, versterken van de verbinding binnen de partnerrelatie;
  • communicatie- en gedragspatronen binnen relaties leren herkennen;
  • de onderlinge verbinding en bereikbaarheid;
  • de zere plekken;
  • een veilige basis om moeilijke dingen te kunnen bespreken.

In de relatietherapie zijn een aantal fases te herkennen. tijdens de gesprekken kunnen we ook teruggrijpen op voorliggende fases. Globaal zien de stappen er als volgt uit:

Fase 1 Het patroon binnen je relatie beter herkennen en begrijpen.

Fase 2 Benoemen van angsten en behoeftes binnen het patroon.

Fase 3 Jullie stappen uit je patroon en leren hulp, steun & begrip te vragenden de ander.

Commitment aan de behandeling is een voorwaarde. In de gesprekken zullen wij niet op zoek gaan naar de waarheid. Wij zijn van mening dat iedere partner zijn eigen beleving en visie heeft op de dingen die gebeuren. We trachten iedere partner te begrijpen en het proces van onderling begrip weer op gang te brengen.