Oplossingen2018-01-26T15:05:50+01:00

Oplossingen

Bij praktijk Wij zijn we ons bewust van de drukke periode waarin een (aanstaand) ouderpaar zich bevindt. Wij vinden het daarom belangrijk om zoveel mogelijk aan te sluiten bij jullie en jou behoefte.

In het geval dat je dreigt vast te lopen kan het prettig zijn om eens met een onafhankelijk iemand te praten. Iemand die wat verder van de situatie af staat en mee kan kijken naar jou situatie.

Een aantal één-op-één gesprekken geeft vaak al meer lucht en ruimte om verder te kunnen. Daarnaast kunnen we ook een aantal gesprekken met jullie samen voeren om de situatie te verduidelijken.

In de gesprekken met jullie samen staan we stil bij ieders beleving en verwachtingen en ver-, beoordelen we niet. Onze ervaring is dat de problemen vaak beter hanteerbaar worden en er weer meer onderling begrip ontstaat. Ook verkleint het de machteloosheid die vaak ervaren wordt.

Ook kiezen we ervoor om met jou als man alleen in gesprek te gaan. Deels omdat de meeste aandacht in de periode voor de na de zwangerschap naar de vrouw gaat. Deels omdat we hebben gemerkt dat een individuele insteek met jou als man meer ruimte geeft zaken te bespreken die niet snel aan de orde komen bij de verloskundige of gynaecoloog. Zaken zoals beklemming, verantwoording, sexualiteit en intimiteit, ruimte voor jezelf, de partner die zich anders gedraagt dan voorheen, de druk uit je omgeving.

Praktijkwij